Partners till ADDinvest

Genom våra partners får vi tillgång till kompetenser som hjälper oss att identifiera och utveckla framgångsrika företag.


Aktietorget

Almi

Carnegie

Connect Öst

Listerus & Partners

Mangold AB

Nasdaq OMX

NORDEA

Oyster Advisory

SEB

Spintop Ventures

Standard Ventures

Sting

Stockholm Corporate Finance

Thenberg & Kinde fondkommission

Viktor & Viktor


Expansionskapitalet för entreprenörsbolag