Våra investeringskriterier

Bolaget skall befinna sig i en fas där en väsentligt ökad marknadsföringsinsats kommer att påverka bolagets värdering positivt inom en 3-5 års period


Bolaget skall ha en färdig produkt med viss försäljningserfarenhet för att vi skall kunna utvärdera rätt marknadsföringsinsats


Produkten eller tjänsten bör vara unik eller ha mycket tydliga ”unika” egenskaper


Bolagets produkter skall främst rikta sig mot konsumentmarknaden


Bolagen skall ha tillräckligt med kapital för att hantera rimliga kostnader utöver marknadsföringen


Företaget skall ha ett kompetent ledarskap med goda förutsättningar att expandera verksamheten


Grundarna/huvudägarna skall ha ett personligt engagemang, arbeta operativt i bolaget samt äga majoriteten av bolaget


Bolaget skall inte vara befintlig annonsör av större vikt, utan vara i behov av en investering för att finansiera sitt marknadsföringsbehov


Bolaget skall ha rätt värdegrund vad gäller såväl etiska som miljömässiga faktorer