Investeringsmodell

ADDinvest I Riddargatan 30 I 114 57 Stockholm Sweden I info@addinvest.se

ADDInvest vänder sig i första hand till företag som kommit en bit på väg (oms 1-100 MSEK) men behöver finansiellt stöd för att ta nästa steg.

 

  • Vi erbjuder medieutrymme upp till ett värde av 15 MSEK
  • Vi investerar media baserat på en i förväg definierad budget
  • Bolaget kan välja från en bred mix av medier under 2015/2016
  • Mediemixen består bl.a. TV, radio, fackpress, populärpress, dagspress samt digitala kanaler
  • Investeringen sker genom en kvittningsemission där vi byter media mot aktier
  • Vår målsättning är att portföljbolagen skall uppnå en årlig tillväxt på minst 25%
  • Våra investeringar är långsiktiga (3-5 år) för att säkerställa tillväxtbolagets framgång

 

Arbetsmodell

ADDInvest Medie Fund 1 förvaltar

200 MSEK i media