Arbetsmodell

ADDinvest I Riddargatan 30 I 114 57 Stockholm Sweden I info@addinvest.se

Arbetsmodell för ökad tillväxt

Genom att arbeta nära företagen vill vi öka sannolikheten till en bra avkastning av insatt media. Genom vår långa erfarenhet kan vi vara med och bidra på ett konstruktivt sätt. En insats från vår sida som är en del av vårt erbjudande.

Vi skapar rätt förutsättningar för

 

 • ett starkt managementteam
 • en lyckosam "go-to-market" strategi
 • ett tydligt kunderbjudande
 • en realistisk och expansiv affärsplan
 • att kunna ta in rörelsekapital som möter expansionsplanerna
 • att sjösätta en taktisk marknads- och mediaplan

 

För att snabbt få resultat hjälper vi även till med:

 

 • Affärsutveckling
 • PR- och affärskontakter
 • Presentationer vid upphandlingar (leverantörer/kunder)
 • Finansiering
 • Ta fram presentationer och briefer

 

 

Genom vårt nära samarbete med entreprenörsbolagen och med vår stora erfarenhet av att arbeta med kraftfulla medikanaler, utvecklar vi tillsammans lönsamma bolag.

 

Stegen i vår arbetsmodell